Møtekalender 2. halvår 2017

August September Oktober November Desember
Frogn
 28 9 og 26* 27
Enebakk
20 26* 9 6
Oppegård
7  26* 7
Nesodden
19  24 og 26* 5
Ski
5 17 og 26* 28
Vestby
26 26* 1 6
Ås
12  26* og 31 12

 

Kontrollutvalgsmøtene er åpne for publikum.

 

Jan T Løkken er sekretær for utvalgene i Oppegård, Nesodden, Vestby og Ski.

Lene H. Lilleheier er sekretær for utvalgene i Frogn, Enebakk og Ås

 

 

Styremøter i FIKS avholdes 14. september og 14. desember

 

* Faglig Forum for alle kontrollutvalgene i Follo avholdes torsdag 26. oktober