Møtekalender 1. halvår 2018

 

Januar Februar Mars  April Mai    Juni
Enebakk 10 1  22 3 21
Frogn 22  5 14 18
Nesodden 30 13 15 19
Oppegård 25 8  24 31
Ski  22 5 14 11
Vestby  31 14 9 6
Ås 23  10 8 12

Fellesmøte Ski og Oppegård

 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Kontrollutvalgsmøtene er åpne for publikum.

 

Kjell Tore Wirum er sekretær for utvalgene i Enebakk, Oppegård, Vestby og Ski.

Lene H.Lilleheier er sekretær for utvalgene i Nesodden, Frogn og Ås. 

 

Styret i FIKS avholder styremøter  1. mars og 14. juni.