Hjem


Aktuelt

Kontrollutvalgene i Ski og Oppegård

starter samarbeidet om ny kommune

 

Ski og Oppegård  går fra 1.januar  2020 sammen til en ny kommune:

Nordre Follo kommune. Kommunen får ca. 60 000 innbyggere og 4000 ansatte.

 

Kontrollutvalgene i de to kommunene har kontroll- og tilsynsoppgaver i forbindelse

med byggingen av den nye kommunen. Utfordringer som dette  reiser, drøftes i et

fellesmøte mellom utvalgene mandag 29. mai i Ski rådhus. Innkallingen og sakspapirer  

kan leses under møtedokumenter Ski 2017 og Møtedokumenter Oppegård 2017.

 

Vi søker Kontrollsjef/daglig leder

 

Vår nåværende kontrollsjef går av med pensjon 31. desember 2017.

Til å lede den videre utviklingen av sekretariatet søker vi hans etterfølger. 

 

Se stillingsannonse

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møter i kontrollutvalgene:

 

Oppegård - 27. april

Ski - 2. mai

Nesoden - 2. mai

Frogn  - 8. mai

Ås - 9. mai

Enebakk -10. mai

Vestby - 10. mai

 

 

Andre aktuelle saker:

* Ås kontrollutvalg inviterer til fellesmøte mellom Follo landbrukskontor og kontrollutvalgene i Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård, Vestby og Ski den 7. februar.

 

* Medlemmer fra kontrollutvalgene i Follo deltar  på den årlige nasjonale kontrollutvalgskonferansen til NKRF

1. - 2. februar. For informasjon om årets tema og foredragsholdere, se Program

_______________________________________________

 

 

Faglig Forum 27.oktober 2016

 

27. september 2016

 

Korrupsjon er temaet når kontrollutvalgene i Follo samles til fellesmøte i Ski rådhus.

Lars Henrik Bøhler, konstituert rådmann i Oppegård er hovedinnleder og vil snakke

om kommunens arbeid for å bekjempe korrupsjon.

 

Innkjøp og korrupsjon blir nærmere belyst av avdelingsleder for innkjøp i Ski kommune, Ulla Listerud. 

Arne Maus, leder for kontrollutvalget i Nesodden kommune innleder til slutt om hva kontrollutvalget kan gjøre.

 

Faglig forum er et møtested for erfaringsutveksling og opplæring for kontrollutvalgene i Follo.

Forumet arrangeres for åttende gang og avholdes i Ski rådhus 27. oktober kl. 1800 - 2030.

 

Program Faglig Forum 2016

 

More Articles...