Hjem


Aktuelt

1. september 2017

 

Faglig Forum for kontrollutvalgene 2017

 

Temaet for årets faglige forum er "Det kommunale risikobildet". Gjertrud Strand Sanderød

fra KS er hovedinnleder og vil presentere hovedpunktene fra rapporten Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet, som er en kartlegging basert på vedtatte planer for forvaltningsrevisjon i kommuner og fylkeskommuner. Rapporten danner grunnlag for KS sitt arbeid med å styrke den kommunale egenkontrollen.

 

Nordre Follo kommune og kontrollutvalgenes medvirkning til planlegging av den nye kommunen står også på dagsorden. Lars Chr. Bilet, kontrollutvalgets leder i Ski vil innlede om kontrollutvalgets rolle og arbeid så langt i prosessen.

 

Faglig forum er et møtested for erfaringsutveksling og opplæring for kontrollutvalgene i Follo. Forumet arrangeres for niende gang og avholdes i år i kommunestyresalen i Ås,

torsdag 26. oktober kl. 1800 - 2030.

 

 

 

Program Faglig Forum 2017

 

 

 

 

14. august 2017

 

Høstens aktiviteter

 

Møteplanen for 2. halvår 2017 er opppdatert.

 

 

 

 

 

22. mai 2017

 

Kontrollutvalgene i Ski og Oppegård

starter samarbeidet om ny kommune

 

Ski og Oppegård  går fra 1.januar  2020 sammen til en ny kommune:

Nordre Follo kommune. Kommunen får ca. 60 000 innbyggere og 4000 ansatte.

 

Kontrollutvalgene i de to kommunene har kontroll- og tilsynsoppgaver i forbindelse

med byggingen av den nye kommunen. Utfordringer som dette  reiser, drøftes i et

fellesmøte mellom utvalgene mandag 29. mai i Ski rådhus. Innkallingen og sakspapirer  

kan leses under møtedokumenter Ski 2017 og Møtedokumenter Oppegård 2017.

 

 

 

 

 

 

 

Faglig Forum 27.oktober 2016

 

27. september 2016

 

Korrupsjon er temaet når kontrollutvalgene i Follo samles til fellesmøte i Ski rådhus.

Lars Henrik Bøhler, konstituert rådmann i Oppegård er hovedinnleder og vil snakke

om kommunens arbeid for å bekjempe korrupsjon.

 

Innkjøp og korrupsjon blir nærmere belyst av avdelingsleder for innkjøp i Ski kommune, Ulla Listerud. 

Arne Maus, leder for kontrollutvalget i Nesodden kommune innleder til slutt om hva kontrollutvalget kan gjøre.

 

Faglig forum er et møtested for erfaringsutveksling og opplæring for kontrollutvalgene i Follo.

Forumet arrangeres for åttende gang og avholdes i Ski rådhus 27. oktober kl. 1800 - 2030.

 

Program Faglig Forum 2016

 

More Articles...