Hjem


Aktuelt

 

 

1. november 2017

 

Ny kontrollsjef i FIKS

 

Kjell Tore Wirum starter i FIKS 1. november 2017, og overtar som kontrollsjef når Jan T. Løkken går av med pensjon ved årsskiftet.

 

Wirum kommer fra stillingen som fagpolitisk rådgiver på Stortinget med erfaring fra fagfeltene næring, kommunal samt energi og miljø. Han er utdannet jurist og har tidligere jobbet som sekretariatsleder/spesialkonsulent i Kontrollutvalgssekretariat Nordmøre samt kontrollsekretær i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.

 

-     - Jeg ser frem til å få til et godt samarbeid med     kontrollutvalgene og kommunene i Follo gjennom kontrollarbeidet og en aktiv dialog, sier Wirum.

 

Den nye kontrollsjefen har allerede møtt kontrollutvalgene på Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo i Ås den 26. oktober. Hans første kontrollutvlagsmøte blir i Ski den 28. november, før han tar runden videre til alle kontrollutvalgene i Follo.

 

 

  

 

 

 

 

1. september 2017

 

Faglig Forum for kontrollutvalgene 2017

 

Temaet for årets faglige forum er "Det kommunale risikobildet". Gjertrud Strand Sanderød

fra KS er hovedinnleder og vil presentere hovedpunktene fra rapporten Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet, som er en kartlegging basert på vedtatte planer for forvaltningsrevisjon i kommuner og fylkeskommuner. Rapporten danner grunnlag for KS sitt arbeid med å styrke den kommunale egenkontrollen.

 

Nordre Follo kommune og kontrollutvalgenes medvirkning til planlegging av den nye kommunen står også på dagsorden. Odd Harald Røst, kontrollutvalgets leder i Oppegård vil innlede om kontrollutvalgets rolle og arbeid så langt i prosessen.

 

Faglig forum er et møtested for erfaringsutveksling og opplæring for kontrollutvalgene i Follo. Forumet arrangeres for niende gang og avholdes i år i kommunestyresalen i Ås,

torsdag 26. oktober kl. 1800 - 2030.

 

 

 

Program Faglig Forum 2017

 

 

 

 

14. august 2017

 

Høstens aktiviteter

 

Møteplanen for 2. halvår 2017 er opppdatert.

 

 

 

 

 

22. mai 2017

 

Kontrollutvalgene i Ski og Oppegård

starter samarbeidet om ny kommune

 

Ski og Oppegård  går fra 1.januar  2020 sammen til en ny kommune:

Nordre Follo kommune. Kommunen får ca. 60 000 innbyggere og 4000 ansatte.

 

Kontrollutvalgene i de to kommunene har kontroll- og tilsynsoppgaver i forbindelse

med byggingen av den nye kommunen. Utfordringer som dette  reiser, drøftes i et

fellesmøte mellom utvalgene mandag 29. mai i Ski rådhus. Innkallingen og sakspapirer  

kan leses under møtedokumenter Ski 2017 og Møtedokumenter Oppegård 2017.

 

 

 

 

 

More Articles...