Hjem

 

Forvaltningsrevisjon i Ås

Follo distriktsrevisjon har ansvaret for forvaltningsrevisjonen i Ås kommune. Kontrollutvalget i Ås har de siste årene behandlet følgende forvaltningsrevisjonsrapporter:

 

2018

 

Psykisk helsearbeid for barn og unge

 

Investeringer og gjeld

 

2017

 

Internkontroll

 

Barneverntjenesten - hjelpetiltak i hjemmet 

 

2016

 

Samfunnssikkerhet og beredskap

 

Skoleutbyggingen i Ås

 

2015 og tidligere:

 

Hjemmetjenester

 

Dokumentbehandling og arkiv

 

Samhandlingsreformen 

 

NAV Ås - styring og samarbeid 

 

Forvaltning av kommunens bygg 

 

Informasjonssikkerhet og IT-drift

Kontrollutvalgets vedtak

Kommunestyrets vedtak

 

Byggesaksbehandlingen i Ås kommune

Kontrollutvalgets vedtak

Kommunestyrets vedtak

 

Økonomistyring i Ås kommune
Kontrollutvalgets vedtak

Kommunestyrets vedtak 

 

Barnevernets rammevilkår

Kontrollutvalgets vedtak

Kommunestyrets vedtak 

 

Bruk av konsulenter i Ås kommune

Kontrollutvalgets vedtak

Kommunestyrets vedtak

 

Selvkost innenfor VAR-området i Ås kommune

Kontrollutvalgets vedtak

Kommunestyrets vedtak

 
alt

Forvaltningsrevisjon Frogn

Forvaltningsrevisjon Enebakk

 

Forvaltningsrevisjon Oppegård

 

Forvaltningsrevisjon Ås

 

Forvaltningsrevisjon Ski

 

Forvaltningsrevisjon Nesodden

 

Forvaltningsrevisjon Vestby