Møtekalender 2. halvår 2018

August September Oktober November Desember
Enebakk
 20. 11. og 25.** 13.
Frogn
 27. 25.** og 29. 10.
Nesodden
11. 23. og 25.** 4.
Oppegård
 23.  27.  25**  1. 
Ski
4. 16. og 25.** 27. 
Vestby
5. 24. og 25** 5.
Ås
25.  25.** 6. 11.

 

Kontrollutvalgsmøtene er åpne for publikum.

 

Kjell Tore Wirum er kontrollsjef/daglig leder. 

Beate Nathalia Lillejord Kaldahl er rådgiver.

 

 Styremøter i FIKS avholdes 13. september og 6. desember 2018.

 

** Faglig Forum for alle kontrollutvalgene i Follo avholdes torsdag 25. oktober.